CÁCH XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Khi muốn mở rộng nhà xưởng, nhà kho, nhà tiền chế trong các khu công nghiệp thì bắt buộc các doanh nghiệp phải xin giấy xây dựng trong khu công nghiệp. Hãy ghi nhớ nhanh cách xin giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp từ bài viết dưới đây để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi cần thực hiện thủ tục này.


Quy trình xin giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ trả lại, hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp.


Xin giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

Để có xin giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp, bắt buộc phải có đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu, trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu công trình.- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đã cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và các nghị định hướng dẫn thi hành.

- Bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ, sơ đồ đầu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình.

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt.

- Giấy chứng nhận ĐKKD, hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

- Quyết định phê duyệt dự án.

- Báo cáo kết quả thẩm định  và văn bản phê duyệt kỹ thuật theo quy định.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình lân cận.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.